Momiji no Kisetsu
Genre: Sports (Shougi), Drama, Shounen
Author: Satoshou Masayoshi, Sanmaidou Tatsuya (Supervision)
Serialization: Weekly Shounen Jump
Publisher: Shueisha

Chapter 1 (Raw)