Conversation Between Raging Donuts and lenam

1 Visitor Messages

 1. Đừng so sánh ḿnh với bất cứ ai trong thế giới này.
  khóa học tiếng anh cấp tốc cho người lớn tuổi
  khóa học tiếng anh tốt tại cầu giấy
  học tiếng anh tại hà nội
  trung tâm tiếng anh tại cầu giấy
  Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân ḿnh.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1