Conversation Between Megadoomer and gaixinhtimtraidep1996

1 Visitor Messages

  1. Hôm nay, một thành viên trên diễn đàn Tai CH Play đă đem đến cho chúng ta một món quà Noel thật ư nghĩa, đó là kết quả làm việc hàng trăm giờ đồng hồ của anh để giúp chúng ta cài Google Play lên BB10.

    Đầu tiên các bạn download CH Play 3 file sau:

    BlackBerry Mobo Market Google ID
    MoboMarket Store 5.1.11 (buy/download/refund)
    Google Login 4.3 Tai Mobo Market
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1