Conversation Between Hallwacker and kimanh

1 Visitor Messages

 1. Lư luận ko đi vs thực tế th́ lư luận vứt.
  Cái vấn đề 200.000đ này là vấn đề muôn thuở rồi. Sao phải nói đi nói lại măi làm ǵ?
  trung tâm đào tạo kế toán tại hải pḥng
  trung tâm kế toán tại quảng ninh
  học kế toán tại b́nh dương tại đâu
  Có thấy cái câu "không phải lập hóa đơn không?" Bạn có hiểu tại sao lại có câu đấy ko?
  Hay chỉ trích dẫn để làm cho nó đúng luật. C̣n chả quan tâm thực tế làm thế nào?
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1